Hiển thị 1–12 của 74 kết quả

Mascot mô phỏng 1 linh vật nào đó hoặc những bộ quốc phục (national costume). Vậy cái tên Mascot và Costume có nghĩa là gì?