RỐI HƠI ỐNG TRỤ HÀN QUỐC

  • Chiều cao thành phẩm 2m3
  • Ống máy 47cm